Εταιρεία συµβούλων επιχειρήσεων
FOROCOM

Είναι ένας δυναµικός οργανισµός, µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, µε εργασίες που στηρίζονται σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και εµπειρίες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των στελεχών της Forocom είναι ότι αποτελείται από καταξιωµένους φορολογικούς συµβούλους, οι οποίοι έχουν διακριθεί και ως συγγραφείς φορολογικών θεµάτων της ειδικότητάς τους.