ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η µακρόχρονη εµειρία µας και το στελεχιακό µας δυναµικό, µας δίνουν την δυνατότητα να προσφέρουµε υπηρεσίες σε:

> α. Εκπόνηση µελετών µε σκοπό τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων στο πλαίσιο Eθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραµµάτων

> β. Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων

> γ. Ένταξη επενδύσεων στον Αναπτυξιακό Νόµο

> δ. Διαχείριση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων